PÁLYÁZATOK

Book now! - -

 

 

Sajtóközlemény

A JÁSZMETÁL-2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
konzorciumvezető és a Skyward Tunnel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint Kedvezményezett a Kis-, közép-, és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása pályázati
felhívásra 2018.05.15. napon 2018-1.1.2-KFI-2018-00075 azonosító számon pályázatot nyújtottak be
„Alacsony energiaigényű, függőleges szélcsatorna kifejlesztése” címmel. Támogató 2018.11.30. napján
kelt döntése alapján Kedvezményezettek a Pályázatban részletezett projektjavaslat megvalósítására
vissza nem térítendő támogatásban részesültek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.
A Projekt megvalósításához a Támogató az NKFI Alapból összesen 370 461 363 Ft (azaz
háromszázhetvenmillió-négyszázhatvanegyezer-háromszázhatvanhárom forint) vissza nem térítendő
támogatást nyújtott, az alábbi Kedvezményezettenkénti bontásban:
JÁSZMETÁL-2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére:
251 750 105 Ft (azaz kétszázötvenegymillió-hétszázötvenezer-százöt forint.)
Skyward Tunnel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére:
118 711 258 Ft (azaz száztizennyolcmillió-hétszáztizenegyezer-kétszázötvennyolc forint.)
A projekt összköltsége: 657 732 075 Ft (azaz hatszázötvenhétmillióhétszázharminckétezer-hetvenöt

forint), amelyből a Kedvezményezettek 287 270 712 Ft-ot (azaz kétszáznyolcvanhétmillió-
kétszázhetvenezer-hétszáztizenkettő forintot) saját forrásból biztosítanak.

A projekt időtartama: 2019.01.01.-2021.02.28.
A projekt helyszínei: 2330 Dunaharaszti, Temető utca 1.
1211 Budapest, Szérüraktár u. 53.
A projekt tárgyának nyilvánosságra hozható tartami összefoglalója:
A projekt célja egy új, alacsony energiaigényű, függőleges szélcsatorna kifejlesztése volt. Az eszköz célja,
hogy a széltérben nagyobb légellenállásból fakadó erő legyen elérhető, mint a gravitációs erő, így
lehetővé váljon az ember lebegése, illetve az ebből fakadó sport- és művészeti manőverek végrehajtása.
A megfelelő felhajtóerőhöz minimum 195 Km/h szélsebesség elérésére van szükség.
A világon kevesen foglalkoznak függőleges szélcsatornák gyártásával, pedig a piac egyre szélesedik.
2010-ben világszerte huszonöt szélcsatorna volt, 2016-ban már több hetvenegy szélcsatorna működött.
A projekt célja egy innovatív megoldásokat alkalmazó szélcsatorna tervezése és létrehozása, amellyel
30%-kal kevesebb energia felhasználásával lehet fenntartani a kívánt szélsebességet. Ezáltal a
világpiacon egyedülálló termék hozható létre.

A szélcsatornák felhasználási területe széles, és jelentős kiaknázatlan lehetőségek rejlenek benne. A
szabadesést szimuláló szélcsatornák egyre népszerűbbek mind katonai és a polgári oktatás, a sportolás,
mind pedig a szórakozás területén. A katonai oktatás során a légideszantosok képzésében van jelentős
szerepe a függőleges szélcsatornáknak, ahol a katonák biztonságosan tudják gyakorolni a szabadesést. A
polgári ejtőernyős képzésben hasonló oktatási szerepet tölthet be. A közoktatásban fizikai kísérletek is
szemléltethetők szórakoztató formában egy szélcsatornában, a gravitáció, a tömeg és a sebesség, illetve
légellenállás és súrlódás, azaz aerodinamika témaköreiben. Így az óvodáktól kezdve egészen a műszaki
felsőoktatási intézményekig bezárólag különböző oktatási célú bemutatókat lehetséges kialakítani.
A szélcsatorna sport funkciót is betölt, amelynek népszerűsége ugrásszerűen nőtt az extrém sportolók
körében, mely leginkább annak köszönhető, hogy az ára töredéke az ejtőernyős ugrásoknak. E
sportágnak különböző rangos világversenyei vannak, amelyeken Baleja Zinának és Feith Máténak
köszönhetően Magyarország a világ élvonalába tartozik.
Nem elhanyagolhatók a szélcsatornák rehabilitációban, rekreációban betölthető szerepe.
Mozgáskorlátozottak, valamint vakok és gyengén látók is használhatják az eszközt, amellyel növelhetik
énhatékonyság-érzésüket, a lebegés során felszabaduló hormonok pedig antidepresszáns hatással
bírnak.
A lebegés intenzív élményének köszönhetően szórakozásnak is kiváló eszköz a szélcsatorna, amely
funkció a fenntarthatóság alappillérét jelenti.
A projekt során egy új, négy légcsatornás szélcsatorna rendszer kiépítése valósult meg, ahol a feláramló
levegőt visszavezették a széltér alá úgy, hogy az minél inkább megtartsa impulzusát. Ez a széltér fölé
tervezett kéményrendszerrel vált megvalósíthatóvá, mely a kiáramló levegőt négy részre osztva vezeti
vissza, így a szélturbináknak kevesebb energiára van szüksége a légáram erősségének fenntartásához,
ezáltal a szélcsatorna rendszere költséghatékonyabb. Emellett az energiatakarékosság jegyében a
rendszerben keletkezett hulladékenergia egy része is felhasználásra került: a súrlódásból fakadó
hőtermelést ipari víz felmelegítésére került felhasználásra. Ezt a rotorok köré tervezett
csővezetékrendszerrel érték el. Továbbá vizsgálatok készültek a szél mozgási energiájának
felhasználására vonatkozóan is.
A világon jelenleg nem létezik olyan szélcsatorna rendszer, amely leszálló ággal operálna a levegő
impulzusának megtartásában. Emellet a széltér szellőztető rendszere is egyedi megoldásokat tartalmaz,
valamint egyedi tervezésű és optimalizált szélfordító pengék és széllapátok is növelték a projekt.

 

Reservation